Frei Luís Fernando Nunes Leite, OFM

Frei Luís Fernando Nunes Leite, OFM

Nascimento: 02/07/1988

Ordenação: 16/07/2016